De gemeentelijke begroting

Een begroting is zowel een technische zaak als een politieke daad. Ze is onderworpen aan beperkingen en voorziet in de financiering van nieuwe initiatieven ten behoeve van de burgers.

BEPERKINGEN


Het schepencollege wenst een gewone begroting in te dienen die in evenwicht is met de eigen uitoefening. Deze werpt zelfs een klein overschot af van € 187.057,61. De uitgaven bedragen € 14.666.609,97 en de ontvangsten 14.853.667,58. Met het verslag van de voorgaande jaren en de heffing levert het globale resultaat een overschot op van 18.252,65. De gemeentelijke toelagen aan de Politiezone en het OCMW stijgen respectievelijk met 2,5% (+ 30.490) en 4% (74.329) ten opzichte van de aangepaste begroting van 2008. Ten aanzien van de Politiezone echter blijven we nog steeds geconfronteerd met de onderfinanciering van de zone door de federale overheid. We hopen dat, zoals tot 2006, een bijkomende toelage zal worden toegekend door de federale regering. Ondertussen werden de gemeentelijke toewijzingen verhoogd. Met betrekking tot de toelage aan het OCMW, na een noodzakelijk herstel van het niveau in 2007 (+14%) en in 2008 (+4% ten gevolge van de drievoudige indexsprong), heeft het schepencollege het nodig geacht om in 2009 tegelijk de inflatie te financieren (1%), de gevolgen van de toepassing van het RGB (Algemene herziening van de barema's) en van het laatste sectoriële akkoord voor het personeel, de overgang van twee werknemers naar het statuut van "sociale werkers als chef" en de uitvoering van een nieuwe dienst IDESS met het oog op de ontwikkeling van een polyvalente arbeidersdienst in aanvulling op het bestaande sociale transport. De begroting blijft stijgen met de aanzienlijke toename van de kosten van elektriciteit en verwarming. En de laatste fase van de uitvoering van de RGB, door de verhoging van het vakantiegeld, de laatste sectoriële overeenkomst gesloten door het Waalse Gewest voor de eindejaarsuitkering en de verhoging met 1 van de maaltijdcheques hebben eveneens een belangrijke weerslag op de begroting. Het probleem van de vuilnis zal meer en meer gaan wegen op de begroting met de nieuwe beperkingen (de toepassing van het principe van de ware kosten) en de nieuwe lasten opgelegd door het Gewest (met inbegrip van het verbod op het storten van afval). Een inzameling van organisch afval zal worden uitgevoerd in 2009; hierbij zal een inspanning van iedereen nodig zijn om de hoeveelheid afval te verminderen. De andere verhogingen weerspiegelen de wil om door te gaan met nieuwe projecten voor onze medeburgers, met inbegrip van het milieu en de huisvesting (in antwoord op oproepen voor projecten van het Waalse Gewest). De belastingen hiervoor blijven ongewijzigd, terwijl onze inkomsten de gevolgen zullen ondervinden van de DEXIA crisis (verlies van naar schatting 30% van de dividenden Algemene beleidsnota 2009