Braibant

 

Braibant

De inwoners worden Braibantois genoemd.
Het dorp wordt bevloeid door de Haljoux.
Gehuchten: Halloy, Mont en Stée

Kerk gewijd aan Sint Vincent, in Romaanse stijl met drie beuken, werd gerestaureerd en vergroot in 1809. Ze bevat doopvonten uit de 12e eeuw, biechtstoelen in de stijl Louis XIV, een preekstoel uit de 17e eeuw en een standbeeld van de Maagd, kopie van het werk van Del Cour.Ze heeft ook een hoofdaltaar uit de collegiale kerk van Saint Martin van Luik, waarop een kruisiging staat van de hand van Michel Dellor.

Het Kasteel van Halloy was in de Middeleeuwen een van de residenties van de Prinsbisschop van Luik. Prinsbisschop Théoduin (1048-1075) deed er munten slaan met zijn afbeelding.Het kasteel wordt verwoest tijdens de zogenaamde oorlog "van de koe".Herbouwd en omgebouwd, herbergt het nu seminariezalen.

Geografische ligging -

Op 19 km van Dinant en op 4 km van Ciney - Hoogte:200 - 300 meter. - Bodem: klei en kalksteen. Oppervlakte:885 hectaren met 123 hectaren bos.

Afgelegen buurten: Gottaux en la Motte

Op de 5 juni 1291 ontving de middenstand van Halloy van Jan van Vlaanderen een oorkonde met erkenning van hun rechten. Deze unieke locatie voor zo'n kleine stad markeert het belang van Halloy in het Prinsdom van Luik. Het duurt tot 1595 vooraleer ze weer tot Ciney gaan behoren.

 

 

Mise à jour le 10-Sep-10 14:55:31
 Imprimer cette page Générer un PDF

Editeur responsable : G. Milcamps,  Bourgmestre

phpMyVisites | Open source web analytics Statistics