Wijkcomité

 

Een wijkcomité of van de inwoners is een spontane vereniging van mensen die zich organiseren om hun dagelijkse levensvoorwaarden te verdedigen of hun lokale omgeving te ontwikkelen. Deze comités worden over het algemeen opgericht in verzet tegen wat mensen zien als een bedreiging voor zichzelf en een omgeving die ze willen veilig stellen. Maar degenen die erin slagen om zich op langere tijd te organiseren, richten zich op meer globale projecten, op de versterking van de sociale banden en om de levensomstandigheden te verbeteren. We kunnen zeggen dat deze comités dan generatoren worden in die mate dat ze in staat zijn om alle kwesties met betrekking tot de kwaliteit van het leven in de wijk te bespreken. De wijkcomités kunnen een bemiddelende rol spelen ten opzichte van openbare instellingen op verschillende niveaus, door bijvoorbeeld een uitwisseling van informatie tussen bewoners en overheid toe te laten. Een wijkcomité kan ook worden beschouwd als een bevoorrechte gesprekspartner in het kader van raadplegingen, voordat besluiten genomen worden die de wijk of de gemeente als geheel betreffen. Het kan zelfs gepaard gaan met een project geleid in samenwerking met de lokale autoriteiten en andere partners, of ook nog worden ondersteund om hun eigen initiatieven te ontwikkelen.

 

 

 

Mise à jour le 10-Sep-10 14:29:28
 Imprimer cette page Générer un PDF

Editeur responsable : G. Milcamps,  Bourgmestre

phpMyVisites | Open source web analytics Statistics