Place Monseu

 

De kiosk

Cour Monseu... Waarom deze naam?

 

Cour Monseu

Deze naam dateert van het einde van de 16de eeuw. De Prinsbisschop van Luik was eigenaar van de tuinen en de hoven gelegen achter de huizen van Chinrue (tussen de collegiale kerk en het oude postkantoor). Hij wilde er een openbaar plein aanleggen dat Cour Monseigneur zou heten en dat later werd "verwaalst" tot Cour Monseu. Het plein is het eigenlijke centrum van het leven in Ciney. Het geheel van het Cour Monseu is een geklasseerd erfgoed.

De collegiale kerk

De collegiale kerk verheft zich majestueus in het hartje van de stad en biedt een prachtige bouwkunst aan alle kunstliefhebbers. Ze is het meest representatieve van de stad. Gebouwd in grijze kalksteen, is het moeilijk om er de datum van te bepalen, omdat meerdere delen in verschillende tijdperken werden gebouwd of vernietigd. De funderingen zijn Gallo-Romeins en de machtige toren dateert uit de 6e-7e eeuw. Een van de verdiepingen van de toren en ook de crypte dateren uit de 11e eeuw, de doopvonten zelf daarentegen uit de 12e eeuw. Vroeger telde de collegiale kerk zeven kapellen, waarvan vandaag slechts de Kapel van de Rozenkrans overblijft.

Vergeet niet om de oude grafstenen die de rand van de kerk versieren te bewonderen.

Niet te missen:

* De crypte dateert uit de 12e eeuw, met haar kolommen, gewelf en prachtige kapitelen
* Tableaux van de Hemelvaart van de Maagd, werken van Bertholet de la Flemalle.
* De Christus van de Missies
* Het standbeeld van de Heilige Moeder met een marmeren voetstuk. * De doopvont, uit de 12e eeuw, met vier symbolische figuren rond het doopvat.

De kiosk


Op de Cour Monseu, omringd door honderdjarige kastanjebomen staat de kiosk. Gebouwd volgens de plannen van de kiosk van Spa, wordt deze van Ciney vandaag beschouwd als een van de mooiste kiosken van Wallonië. De bouw werd uitgevoerd door de gieterij Dejond et Couvreur zoals blijkt uit de stempel op de voet van een van de kolommen. Het is een lichte achthoekige constructie op een verhoogde onderbouw in kleine graniet en met randen in bewerkte steen. Ze is langs alle kanten geopend en omheind door een leuning in smeedijzer. Het verhaal doet de ronde dat tijdens de eerste renovatie de schilder de gedenkplaten had afgewassen zonder te letten op de namen van de beroemde componisten en muzikanten. Toen hij de achternaam niet meer terugvond, noteerde hij de naam van onze lokale componist en muzikant:
Xavier Schlögel. Gesitueerd in een bevoorrecht centrum, speelde en speelt de kiosk soms nog een belangrijke rol voor het vermaak van de burgers.
1. "Tuingebouw, opgericht en open aan alle kanten. Het dient als een plaats van rust en ontspanning."

Toen in 1896 de gemeenteraad besloot om een kiosk Place Monseu op te richten, in het hart van de stad, is dit wel degelijk om een openbare voorziening te creëren net als een theaterzaal of een school. In die tijd was de vrijetijdsbesteding heel verschillend van wat die vandaag is. Men kwam samen op zondag voor een balspel of om te kegelen, te kaarten (couyon of piquet) in de kroegen op het plein, en men gaf een rondje "pêquet" (jenever). Al deze feesten doen de noodzaak ontstaan voor een ontmoetingsplek, en op deze plaats ook voor een punt van samenkomst: in dit geval van de muziekkiosk waar de fanfares en andere muzikale groepen plaats gaan nemen. In 1872 bouwt men een eerste kiosk in Ciney verlicht door olielampen. De muzikanten zullen er voor de eerste keer plaatsnemen bij gelegenheid van de optocht van Laetare. In 1889 merkt een lokale columnist op dat de muzikanten te talrijk zijn geworden en dat de kiosk reeds te klein is. Het moet worden gezegd dat op dat moment Ciney al 18 veemarkten telde die telkens 2 tot 3 dagen duurden op de Place Monseu. 50 dagen per jaar wordt de kiosk dus gebruikt voor andere doeleinden dan muziek, ze wordt gebruikt voor de verkoop bij opbod van het vee. In 1894 viert de vereniging van onderofficieren zijn 50e verjaardag in Ciney, met een Place Monseu waar men over de koppen kan lopen. Tot ieders verbazing staan de muzieklessenaars van de musici aan de voet van de kiosk (de kapelmeester had inderdaad geweigerd om de wankele kiosk te beklimmen). In 1896 wordt de nieuwe kiosk ingehuldigd. Dit is de kiosk van Spa, gesloopt in 1941, die dient als model voor de kiosk van Ciney.

De gedenkplaten zijn voorzien van de namen van: WAGNER - MOZART - GRETRY - FRANCK - ST SAENS - STRAUSS - GOUNOD - SCHLOGEL.Het verhaal doet de ronde dat tijdens de eerste renovatie, de schilder de gedenkplaten had afgewassen zonder te letten op de namen. Gezien hij de 8e naam niet meer terugvond, schreef hij "SCHLOGEL" erkende muzikant van Ciney, maar misschien wel niet zo bekend als Strauss of Mozart.

Hierna enkele evenementen die er zich afspeelden:

* Van 6 tot 12 september 1896: Openingsfestiviteiten
* elke week: veemarkten;
* om de 15 dagen tijdens het seizoen "balspel",
* (de club van Ciney werd meerdere keren kampioen van België): de kiosk diende als een officieel forum voor prominente gasten. Daarna werden de teams begeleid door muzikanten om hen te ondersteunen. Deze namen plaats op de kiosk. * enz...

2. De kiosk vandaag de dag: de tijden zijn veranderd, zo ook de vrijetijdsbesteding.
De volksfeesten zijn minder frequent en televisie, film, reizen hebben de gewoonten van de burgers gewijzigd.

Van 1980 tot 1988: gedurende 5 jaar worden de Waalse feesten georganiseerd voor vier dagen in september. De kiosk wordt ingenomen door orkesten en fanfares.

Van 1985 tot 1988: de Waalse feesten worden vervangen door de feesten Coq d'Aoussa. De kiosk wordt gebruikt op dezelfde manier.

Van 1985 tot 1986: men organiseert er op de vier zondagen van juli de "aperitiefconcerten". De kiosk werd tijdens deze periode gebruikt als:

* plaats voor vertoningen (een fakir, poppentheater, een mime-show)
* offici
ële tribune (verzustering, sponsoring van het 72e bataljon van vervoer); tribune voor prijsuitreiking;
* ontvangstplaats voor een erewijn;
* tribune VIP bij bepaalde evenementen waar (carnaval, taptoo, paardendemonstratie, modeshow, autoshow,...);
* eredienstplaats voor missen in open lucht.

Van 1989 tot 1990: er worden nieuwe reuzen gedoopt en de kiosk is een bevoorrechte getuige van de ontbinding van de stoeten. Elk jaar tijdens de laatste twee weken van augustus is er kermis. De kiosk dient voor de distributie van de bonnen, de confettislag en de live radio-uitzendingen van op het plein.

 

 


 

Mise à jour le 10-Sep-10 15:02:07
 Imprimer cette page Générer un PDF

Editeur responsable : G. Milcamps,  Bourgmestre

phpMyVisites | Open source web analytics Statistics