Parken en kastelen

 

Parken en Kastelen

KASTEEL VAN JANNEE
5590 Pessoux (Jannée)
Tel.:
083/68.82.07
Open van Pasen tot 30/09 tijdens de weekends en op feestdagen: alle dagen in juli/augustus.

Prachtig kasteel, herbouwd in de zeventiende eeuw op de ruïnes van een oude vestingtoren uit de twaalfde eeuw. Het is gelegen in een rustig park met rondvliegend wildgevogelte. Er werden 21 kamers ingericht die kunnen worden bezocht.

DE ROZENKRANS VAN CONJOUX

5590 Conneux (Conjoux)
Ru
e des Grottes -
Het hele jaar open -

Abt Elisée Laloux, die pastoor was van Conjoux sinds 1870, onderneemt de constructie van deze grotten na zijn terugkeer van een bedevaart naar Lourdes in 1883, en dit om de Mariadevotie te verbreiden. Rond 1890 ondernam hij de bouw van 18 grotten.Vandaag worden deze minder bezocht, maar tussen de twee oorlogen trokken ze ieder jaar ongeveer 30.000 bezoekers. Dit is geen bezienswaardigheid van de natuur, maar een realisatie van mensenhand. Ongetwijfeld een unieke realisatie: in feite zijn de grotten Conjoux niets anders dan een grote rozenkrans die de pelgrims aflopen, in plaats van hem tussen de vingers te laten glijden.

DE OOSTERSE KERK

5590 Chevetogne
Tel.:
083/21.15.43
Benedictijns klooster -
Het hele jaar open.

Zeer mooie oosterse kerk gebouwd in 1957 waar de Byzantijnse plechtigheden zich kunnen ontplooien in hun passend kader en toegankelijk worden voor de steeds talrijkere pelgrims. In 1965 wordt dit oecumenisch centrum gebouwd waar sessies worden gehouden die theologen van verschillende christelijke gezindten bijeenbrengen.

HET DOMEIN VAN CHEVETOGNE

Provinciaal Domein Valéry Cousin -
5590 Chevetogne
Tel:
083 68 72 11
http://www.province.namur.be/atout/chevetogne/

Zijn tuinen, concerten, kinderspeelplaats, restauratie, pedagogische verblijven

PLACE MONSEU EN DE KIOSK

Het geheel is geklasseerd. De muziekkiosk werd vervangen door een in hout. Ze is geklasseerd als een van de drie mooiste van België en er worden af en toe concerten en andere evenementen georganiseerd.

DE KERK VAN DE KAPUCIJNEN

In neogotische stijl, werd de bouw ervan begonnen in 1904 en voltooid in 1906. Oud klooster van de kapucijnen.

DE VEEMARKT

5590 Ciney
Tel: 083/21.57.00
Industrieterrein van Biron -

Markten: iedere vrijdag vanaf 6 uur. De veemarkt van Ciney is sinds 1985 de grootste van België en Europa. Ze brengt elke week meer dan 4.000 stuks vee naar de markt.

 

Mise à jour le 10-Sep-10 14:52:09
 Imprimer cette page Générer un PDF

Editeur responsable : G. Milcamps,  Bourgmestre

phpMyVisites | Open source web analytics Statistics