Participatie van de inwoners

De Waalse regering legt de gemeenten op om te overleggen met hun inwoners om een toenemend aantal lokale beleidslijnen te bedenken en uit te voeren: plattelandsontwikkelingsacties, structurele patronen, riviercontracten, natuurparken, mobiliteitsplannen, ontwikkeling van de natuur...
Met een goede leiding, brengt de participatie toegevoegde waarde aan voor het lokale politieke leven.
Genegeerd of verkwanseld, creëert ze een vruchtbare bodem voor doemdenken en verwerping van iedere verandering. Deelnemen aan het openbare leven is meer dan alleen maar gaan stemmen.
Ideaal betekent het deelnemen aan drie onderling onlosmakelijke processen:
1. Betrokken raken bij het bepalen van beleidslijnen, doelstellingen, projecten en programmering.
2. Deelnemen aan de uitvoering van projecten.
3. Deelnemen aan de evaluatie van het beleid.
Als mandataris de burgers de kans geven om deel te nemen, wat dus veel meer is dan hen gewoon te informeren.
Het gaat er ook om hen het woord te geven en ze te mobiliseren zodat de burgers overgaan tot actie en samen concreet projecten ondernemen.

 

 

 

Mise à jour le 10-Sep-10 12:26:03
 Imprimer cette page Générer un PDF

Editeur responsable : G. Milcamps,  Bourgmestre

phpMyVisites | Open source web analytics Statistics