Taksen, heffingen en belastingen

Taks op bankkantoren

van € 150 per ontvanggedeelte


Taks op agentschappen van Parijs voor paardenraces

€ 62 per maand of gedeelte van de exploitatiemaand

Taks op dancings

€ 100 per dancing en maand of gedeelte van een exploitatiemaand gedurende het jaar voor het boekjaar.


Taks op administratieve documenten

Identiteitskaarten:
- afgegeven op grond van het K.B. van 29.07.85:
- Volwassenen: € 12 / kaart
- Kinderen (- 12 jaar): € 1,25 / kaart
– Kroostrijke gezinnen (3 en +): € 10

kaart Huwelijksboekjes:

€ 12,5 / boekje

Paspoorten:
- Volwassenen (duur van 5 jaar): € 76,00
- Volwassenen spoedprocedure (afgegeven in 24u): € 245,00
- Kinderen (- 18): € 46,00
- Kinderen spoedprocedure (afgegeven in 24u): € 215.00

Voor alle andere documenten, getuigschriften, uittreksels, kopieën, visa's voor kopie conform origineel, vergunningen, afgegeven ambtshalve of op verzoek onderworpen aan het zegelrecht of niet: € 1,75 /kopie

Afgifte van kopieën van documenten die informatie bevatten met betrekking tot het milieu: € 0,25 /blad

Worden vrijgesteld van taks:
- de documenten die gratis moeten worden afgegeven door de gemeentelijke administratie op grond van een wet of een verordening van de administratieve autoriteit - de documenten afgegeven aan behoeftigen, de behoeftigheid wordt vastgesteld door een stuk met bewijswaarde. Echter, met betrekking tot de afgifte van identiteitskaarten voorzien door het Koninklijk Besluit van 29 juni 1985, moeten de behoeftigen de prijs te betalen vastgelegd door de gemeente, zonder toeslag
- vergunningen voor religieuze of patriottische evenementen
– de vergunningen met betrekking tot activiteiten die reeds het voorwerp zijn van een belasting of een heffing voor rekening van de gemeente
- de documenten afgegeven aan gerechtelijke of administratieve autoriteiten
- de documenten vereist om werk te zoeken wat betreft de inschrijving voor een examen of een wedstrijd - de administratieve stukken afgegeven in het kader van kandidaatstelling als huurder in een erkende maatschappij van de Waalse Huisvestingsmaatschappij of in het kader van de toekenning van een verhuis-, huisvestings
- en huurtoelage (ADIL) Downloaden Heffing voor de behandeling van dossiers voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingen, wijziging van de verkavelingsvergunning, stedenbouwkundige certificaten, huurvergunningen, milieuvergunningen en gecombineerde vergunningen


Voor een dossier van een stedenbouwkundige vergunning niet onderworpen aan openbaarmaking:

Voor een dossier van een stedenbouwkundige vergunning niet onderworpen aan openbaarmaking: 37,50 - Voor een dossier van een stedenbouwkundige vergunning onderworpen aan openbaarmaking: 125,00 - Voor een dossier van een stedenbouwkundige vergunning onderworpen aan openbaarmaking met aanleg van nieuwe wegen: 125,00 - Voor een dossier van een afwijkende stedenbouwkundige vergunning: 125,00 - Voor een dossier Artikel 127 onderworpen aan openbaarmaking: 50,00 - Voor een dossier van een verkavelingsvergunning niet onderworpen aan openbaarmaking 37,50 – Voor een dossier van een verkavelingsvergunning onderworpen aan openbaarmaking: 125,00- Voor een dossier van een verkavelingsvergunning onderworpen aan openbaarmaking met aanleg van nieuwe wegen: 125,00 - Voor een dossier van wijziging van de verkavelingsvergunning: 125,00 - Voor een dossier van een stedenbouwkundig attest nr. 2 niet onderworpen aan openbaarmaking: 12,50 - Voor een dossier van stedenbouwkundig attest nr. 2 onderworpen aan openbaarmaking: 75,00 – Voor een dossier van stedenbouwkundig attest nr. 1: 15,00– Voor een dossier volgens Artikel 85 (notariële aanvraag en lijst met...): 10,00 + 2,50 per perceelnummer - Voor een dossier volgens Artikel 90 (opdeling in percelen): 15,00 - Voor een voorafgaande stedenbouwkundige verklaring: 7,50 - Voor kleine vergunningen (voorheen vergunning van kleine waarde): 12,50 - Voor verhuurvergunning: 15,00 voor een enkele woning en 30,00 voor een collectieve huisvesting - Voor milieuvergunningen: Verklaring: € 15,00 1e klas verklaring: 500,00 2e klas verklaring: 30,00 - Voor een gecombineerde vergunning: van klasse 1: 500,00 Vanaf klasse 2 met openbaarmaking: 155,00 Van klasse 2 zonder openbaarmaking: 70,00 Voor de dossiers volgens Artikel 85 en Artikel 90 is de bijdrage verschuldigd na ontvangst van een maandelijkse totaalfactuur verzonden door het gemeentebestuur. In andere gevallen wordt de bijdrage betaald vanaf het moment wanneer de aanvrager de bevestiging ontvangt van het bewijs van ontvangst door de gemeente, daarbij preciserend dat zijn aanvraag volledig is krachtens Artikel 116, §1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Voor een dossier van een stedenbouwkundige vergunning niet onderworpen aan openbaarmaking: 37,50
- Voor een dossier van een stedenbouwkundige vergunning onderworpen aan openbaarmaking:
125,00
- Voor een dossier van een stedenbouwkundige vergunning onderworpen aan openbaarmaking met aanleg van nieuwe wegen:
125,00
- Voor een dossier van een afwijkende stedenbouwkundige vergunning:
125,00
- Voor een dossier Artikel 127 onderworpen aan openbaarmaking:
50,00
- Voor een dossier van een verkavelingsvergunning niet onderworpen aan openbaarmaking
37,50
– Voor een dossier van een verkavelingsvergunning onderworpen aan openbaarmaking:
125,00
- Voor een dossier van een verkavelingsvergunning onderworpen aan openbaarmaking met aanleg van nieuwe wegen: 125,00
- Voor een dossier van wijziging van de verkavelingsvergunning:
125,00
- Voor een dossier van een stedenbouwkundig attest nr. 2 niet onderworpen aan openbaarmaking:
12,50
- Voor een dossier van stedenbouwkundig attest nr. 2 onderworpen aan openbaarmaking:
75,00
– Voor een dossier van stedenbouwkundig attest nr. 1:
15,00
– Voor een dossier volgens Artikel 85 (notariële aanvraag en lijst met...):
10,00 + 2,50 per perceelnummer
- Voor een dossier volgens Artikel 90 (opdeling in percelen):
15,00
- Voor een voorafgaande stedenbouwkundige verklaring:
7,50
- Voor kleine vergunningen (voorheen vergunning van kleine waarde):
12,50
- Voor verhuurvergunning:
15,00 voor een enkele woning en 30,00
- Voor een collectieve huisvesting
- Voor milieuvergunningen:

Verklaring: € 15,00
1e klas verklaring:
500,00
2e klas verklaring:
30,00
- Voor een gecombineerde vergunning:

van klasse 1: 500,00
Vanaf klasse 2 met openbaarmaking:
155,00
Van klasse 2 zonder openbaarmaking:
70,00

Voor de dossiers volgens Artikel 85 en Artikel 90 is de bijdrage verschuldigd na ontvangst van een maandelijkse totaalfactuur verzonden door het gemeentebestuur.


In andere gevallen wordt de bijdrage betaald vanaf het moment wanneer de aanvrager de bevestiging ontvangt van het bewijs van ontvangst door de gemeente, daarbij preciserend dat zijn aanvraag volledig is krachtens Artikel 116, §1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.


 

Ophaling en verwerking van huishoudelijk afval

Bijdrage zak "Huishoudelijk afval"

Partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets. La partie f

Gedeelte vast bedrag van de taks dekt de diensten van het beheer van afvalstoffen. Het vaste deel is verbonden met de volgende bedragen:
- Voor eenpersoonshuishoudens: € 35,00
- Voor huishoudens met 2 tot 3 personen:
60,00
- Voor huishoudens met 4 personen en meer:
35,00
- Voor het tweede verblijf:
60,00
- Voor elke plaats van activiteit bediend door de ophaaldienst, die wordt gebruikt door iedere natuurlijke of rechtspersoon met een vrij beroep, zelfstandigen, diensten of een industriële of andere activiteit, en die een deel of een volledig gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente gebruiken:
60.00

In geval dat de plaats van de activiteit en het huishouden op zich van de verschuldigde samenvallen, is er slechts sprake van een eenmalige heffing.
(Gelieve hierover de boekhouding te informeren).
Variabele deel van de taks wordt als volgt berekend, afhankelijk van de capaciteit van de zakken van huishoudelijk afval verschuldigd door de aanvrager van de zak:

- € 1,20 voor de zak van 60 liter, verkocht per rol van 10 zakken of 12,00 /rol
- 0,60
voor de zak van 30 liter, verkocht per rol van 10 zakken of 6,00 /rol

Vrijstelling en kortingen

- De forfaitaire taks geldt niet voor mensen die gedurende een ononderbroken periode van een jaar voorafgaand aan 1 januari van het boekjaar verblijven in tehuizen, klinieken, opvangtehuizen, en tijdens die periode hun adres in Ciney blijven behouden. Er wordt hierbij een attest van de directie van de inrichting uitgevaardigd. (Te betalen taks: € 35.00)
- Voor huishoudens van twee en drie personen met iemand ten last van 25 jaar die een handicap heeft, op vertoon van een bewijs van invaliditeit uitgegeven door de Federale Overheidsdienst, Algemene Directie van Gehandicapten of door de Waals Agentschap voor Integratie van de Gehandicapte (AWIPH). (Te betalen taks: 35,00)

Zakken "Huishoudelijk afval" gratis

- 1 rol zakken "huishoudelijk afval" per twee kinderen equivalent voltijds bijgehouden in overeenstemming met de toegevoegde capaciteit door de ONE aan de aangesloten of zelfstandige opvangouders.

- 2 rollen van zakken 60L of 4 zakken van 30L voor incontinente personen, op vertoon van een medisch attest waaruit die incontinentie blijkt.

Heffing voor zak "PMD"
– Worden gratis toegekend: 2 rollen van zakken "PMD" per huishouden.
- Daarboven is de prijs per rol van 20 zakken "PMD" vastgesteld op € 1,00

Heffing van de zak "organisch afval"

De prijs van een zak voor organisch afval wordt vastgesteld op 0,25/zak van 25l verkocht per rol van 10 zakken, of 2,50 € /rol.

Kwijtscheldingen en kortingen
Wordt gratis toegekend aan aangesloten of zelfstandige opvangouders, 1 rol zakken "organisch afval" per kind equivalent aan voltijds bijgehouden in overeenstemming met de toegevoegde opvangcapaciteit door de ONE.


 

Belasting op de gratis distributie van de reclameboodschappen "alle soorten bedrijven"

- € 0,0111 /verspreid exemplaar voor reclamebrochures en -monsters tot 10 gr inclusief
- € 0,0297 /verspreid exemplaar voor reclamebrochures en -monsters van 10 - 40 gr inclusief /
- € 0,0446 /verspreid exemplaar voor reclamebrochures en –monsters boven de 40 gr tot 225 gr inclusief
- 0,08 /verspreid exemplaar voor reclamebrochures en –monsters boven de 225 gr
– Maar ieder gratis verspreid exemplaar van de regionale pers is onderhevig aan een uniform tarief van 0,006 /exemplaar

 


Belasting op vaste reclameborden en reclameposters

Jaarlijkse gemeentelijke taks van € 0,60 per panel en poster en per dm²


Belasting op tweede woningen

Gemeentelijke en directe belasting op tweede woningen, ingeschreven of niet in het kadaster, gelegen op het grondgebied van de gemeente € 450 /jaar en per tweede woning


Belasting op circus- en filmvertoningen Jaarlijkse belasting

De belasting wordt als volgt bepaald:
- Filmvoorstellingen
- 23% van de bruto-inkomsten voortkomend uit de ingangen, verminderd achtereenvolgens:
- van de belasting op de toegevoegde waarde
- Van de belasting op filmvoorstellingen
Geven geen aanleiding tot de ontvangst van de belasting:
- filmvoorstellingen met alleen documentaire films met een duidelijk artistiek karakter of voor volksonderwijs zonder enig winstbejag.
- De circusvoorstellingen Forfaitair bedrag:
- € 305 voor circustenten met 1.500 zitplaatsen of meer.
- € 185 voor circustenten met 500, maar minder dan 1.500 zitplaatsen
- € 60 voor circustenten met 500 zitplaatsen of minder.


Heffing voor verwijderen van wildstorten

De heffing is verschuldigd door de auteur van de storting of de eigenaar van het terrein - Het bedrag van de vergoeding wordt als volgt vastgesteld:

- achterlaten van klein afval (flessen, blikjes, papier, asbakkeninhoud): 50,00

- Hondenuitwerpselen op de openbare weg: € 50,00

- Vervuiling van trottoirkolken of achterlaten op de openbare weg van vet, olie uit blik, verf en andere giftige producten: € 100,00

- Deponeren van zakken of andere containers buiten de toegestane momenten: € 100,00 /zak of container

- Deponeren van zakken die niet voldoen aan de specificaties die door het college van

burgemeester en schepenen: € 100,00 /zak

- Verlaten zakken, containers, voorwerpen of afval die niet bestemd is voor de regelmatige ophaling van huishoudelijk afval (koelkasten, oude matrassen, verpakking): € 200,00 voor de 1e m³, 100,00 per extra m³.

 


Concessies voor begraafplaatsen en columbarium

opening van een concessie - een kluis - een columbarium – uitstrooiing op de strooiweide: € 50

Als de concessie wordt toegekend aan een persoon die geboren en woonachtig is in de gemeente CINEY:
- concessie voor 2 personen: 130
- Concessie voor 4 personen: 260

Als de concessie wordt toegekend aan iemand geboren op het grondgebied van de gemeente CINEY, maar wiens hoofdverblijfplaats niet staat ingeschreven in het bevolkingsregister:
- concessie voor 2 personen: € 300
- Concessie voor 4 personen: € 600

Als de concessie wordt toegekend aan iemand wiens hoofdverblijfplaats niet staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente is ingeschreven als diens hoofdverblijfplaats:
- concessie voor 2 personen: € 500
- Concessie voor 4 personen: € 1.000

Vergoedingen voor de concessies met de huur van een graf gebouwd door de gemeente: Indien wordt overeengekomen tot de huur van een graf voor iemand die geboren is en gedomicilieerd in Ciney:
- Graf voor de teraardebestelling van 2 personen: 850
- Graf voor de teraardebestelling van 4 personen: € 1.250

Als de huurovereenkomst van een grafkelder wordt verleend aan een veteraan of gelijkgestelde:
- Graf voor de teraardebestelling van 2 personen: € 800
- Graf voor de teraardebestelling van 4 personen: € 1.150

Als de huurovereenkomst van een grafkelder wordt verleend aan iemand geboren op het grondgebied van de gemeente CINEY, maar die niet is ingeschreven in het bevolkingsregister als hoofdverblijfplaats:
- Graf voor de teraardebestelling van 2 personen: € 1.000
- Graf voor de teraardebestelling van 4 personen: € 1.500

Indien wordt overeengekomen tot de huur van een graf voor iemand die niet is ingeschreven in het bevolkingsregister
- Als hoofdverblijfplaats:
- graf voor de teraardebestelling van 2 personen: € 1.500
- Graf voor de teraardebestelling van 4 personen: € 2.000
- Vergoeding voor de aanschaf van een columbarium:
als het columbarium wordt toegekend aan iemand geboren en gedomicilieerd op het grondgebied van CINEY:
- 1 persoon: 320
- 2 personen: € 550

Indien het columbarium wordt toegekend aan iemand geboren op het grondgebied van de gemeente CINEY, maar niet ingeschreven in het bevolkingsregister: - 1 persoon: € 350 - 2 personen: € 600

Indien het columbarium wordt toegekend aan iemand die niet in het bevolkingsregister van de gemeente is ingeschreven maar hier wel zijn hoofdverblijfplaats heeft:
- 1 persoon: € 370
- 2 personen: € 620

Als het columbarium wordt verleend aan een veteraan of gelijkgestelde:
- 1 persoon: € 27
- 2 personen: € 500
- Voor meer informatie, neem contact op met de Dienst boekhouding.

 


Heffing op de parkeerplaats

Ten behoeve van de gemeente werd voor de jaren 2007-2012, een vergoeding van € 0,20 per 20 minuten vastgelegd om een voertuig te parkeren op de locaties waar parkeren verboden is, behalve waar regelmatig gebruik wordt gemaakt van parkeerautomaten. De eerste 15 minuten parkeren zijn echter gratis, maar opgelet: het ticket is verplicht (zie instructie op de parkeerautomaat).

Bovendien zal de gebruiker kunnen kiezen voor het systeem met vaste bedragen, bestaande uit de betaling van een bedrag van € 6,2 voor een halve dag (9u – 13u30 of 13:30 - 18u), de vergoeding wordt rechtstreeks via het apparaat betaald.

Deze tarieven zijn van toepassing elke dag, behalve op zon-en wettelijke feestdagen.

 


Bijdrage voor de verwerking van huishoudelijk afval
(gebruik van gemeentezakken en containers)

De vergoeding wordt geïnd door middel van de verkoopprijs van zakken bestemd voor het huishoudelijk afval en verwante, die geen onderwerp zijn van de selectieve inzamelingen georganiseerd op het grondgebied van de gemeente. Komen derhalve niet in aanmerking: de materialen die gerecycleerd kunnen worden. - De prijs van de zak van 60l is vastgesteld op 1 per stuk moet contant betaald worden. De zakken zullen worden verspreid door de gemeentelijke diensten. - De houder van de container betaalt per jaar en per container, een vergoeding van: * € 725 voor een container van 1.100 liter * 160 voor een container van 240 liter * 80 voor een container van 120 liter

 

De specifiek gemeentelijke belastingen:

deze gemeentelijke belastingen wordt geheven op initiatief van de gemeenten en door hen beheerd, vanaf het opzet tot aan de inning.De gemeentelijke reglementen van de belastingen (Algemeen Reglement voor de vaststelling en de inning van gemeentelijke belastingen) van Ciney bestaan uit 24 punten; deze handelen over:
* Acties en werken onderworpen aan stedenbouwkundige vergunningen (sommige);
* Agentschappen van Parijs voor koersen en hun filialen;
* Concessies op de begraafplaats, begrafenisvervoer, de dienstverlening aan het personeel van de dienst voor de teraardebestelling en opgravingen, de duur in het lijkenhuis, de locatie en opening van de grafkelders;
* Aanvraag en afgifte van documenten, uitvoering van de diensten, samenstelling en consultatie van administratieve dossiers;
* Reclameborden;
* Verspreiding aan huis van niet-geadresseerd reclamedrukwerk;
* Telecommunicatie-zenders of relais;
* Parkeerplaatsen;
* Bankvestigingen en financiële instellingen;
* Bankautomaten;
* Verlaten, onafgewerkte gebouwen en verwaarloosde terreinen;
* Tijdelijke bezetting van de openbare weg;
* Tweede woonplaatsen;
* Evenementen en ontspanning;
* Parkeren op de openbare weg;
* Gebruik van de openbare weg voor commerciële doeleinden

De bijkomende belastingen bij de rijksbelastingen:
 


hetzij de opcenten voor de onroerendgoed voorheffing (€ 2.600,00), de bijkomende gemeentelijke belasting op de inkomstenbelasting (8%) van personen en de extra belasting op het gemotoriseerde verkeer (10%).

 

 

 

Mise à jour le 10-Sep-10 12:36:00
 Imprimer cette page Générer un PDF

Editeur responsable : G. Milcamps,  Bourgmestre

phpMyVisites | Open source web analytics Statistics