Gemeentelijke wapenschilden

De wapenschilden toegekend aan de stad Ciney bij Koninklijk Besluit van 19 juli 1841 dragen het blazoen gezegeld met een gouden kroon met daarboven een ster met vijf spaken. Deze wapenschilden inspireerden zich in de legende verteld door Jean d'Outremeuse.

Deze legende beweert dat een zekere Prins Clément een vijfling van zonen had.

Hij noemde zijn stad CHINEE, ter HERINNERING AAN ZIJN VIJFLING. De legende groeide door de eeuwen heen, de vijf baby's werden ook vijf drenkelingen en werd in de zestiende eeuw concreet het voorwerp van het blazoen van de stad Ciney. Dit werd het officiële blazoen in de achttiende eeuw en is dat nog steeds.

Sinds 1710 omschrijven de wapenschilden van Ciney zichzelf als volgt:

 

Zegel van het kapittel (XIVe): vertegenwoordigt een poort geflankeerd door twee slanke torens. De poort is voorzien van een opgeheven valpoort. In een soort van nis boven de poort is de zittende Maagd met het Kindje Jezus te zien. Zegel van de stad Ciney en van de schepen in 1327 toont een stadspoort geflankeerd door twee torens.

Zegel van het schepencollege (XVe): het is een stadspoort geflankeerd door twee torens en de baai voorzien van een valpoort opgericht met een volledig booggewelf. Op de torens staat een kruis.


 

 

 

 

 
Mise à jour le 10-Sep-10 15:10:24
 Imprimer cette page Générer un PDF

Editeur responsable : G. Milcamps,  Bourgmestre

phpMyVisites | Open source web analytics Statistics