Ciney

 
La Collégiale Kerk Onze-Lieve-Vrouw

Place Monseu
 

De collegiale kerk verheft zich majestueus in het hartje van de stad en biedt een prachtige architectuur voor alle kunstliefhebbers.Ze is eveneens het meest representatieve bouwwerk van de stad. Als de collegiale kerk gewijd is aan Maria Hemelvaart, behoort ze eigenlijk tot de parochie van Sint Niklaas, vandaar haar naam van collegiale kerk of de kerk van Sint Niklaas.De legende over de bouw van de collegiale vertelt dat de vijf kinderen van de heer van de stad verdronken.Wanhopig vroeg de heer aan Sint Materne om hen terug tot leven te brengen en in ruil veranderde hij zijn kasteel in een kerk gewijd aan de Maagd Maria. Het leek er ook op dat een kapittel van kanunniken er was geïnstalleerd onder Karel de Grote. Gebouwd in grijze kalksteen, is het moeilijk om er de datum van te bepalen, omdat meerdere delen in verschillende tijdperken werden vernietigd of gebouwd. Het is uitgerust met een massieve toren, het oudste gedeelte van het gebouw, daterend uit het midden van de 11e eeuw. Deze toren, als men zijn blinde en dikke muren beschouwt, moet hebben dienst gedaan als verdedigingswerk en toevluchtsoord in de loop van invasies en oorlogen. Dit is het enige deel dat in de loop van de tijden de branden en de aardverschuivingen heeft overleefd. De kerk werd herbouwd in een gotisch-renaissance stijl in 1618. Ze ondergaat nog talrijke wijzigingen in de loop van de jaren. In de 19e eeuw bouwt men nieuwe toegangspoorten, wordt het koor vergroot en worden de kapellen vernietigd... Het is in deze kapellen, waarvan slechts de kapel van de Rozenkrans bewaard blijft, waar de doopvonten (uit de 12e eeuw) worden teruggevonden alvorens die worden overgeplaatst naar het koor. De crypte daterend uit de 11e eeuw wordt hernieuwd in 1928. In 1975, tijdens belangrijke restauratiewerken ontdekt men tot ieders verbazing, meerdere sarcofagen die goed bewaarde geraamtes bevatten.De kerk bezit ook veel beelden en antieke voorwerpen: het beeld van Sint Materne, de standbeelden Del Cour, de Maagd en Kind met de heilige Jozef, het Groot Kruis van de Missies, de doopvonten uit de 12e eeuw... Let vooral op de oude grafstenen die de kerk versieren en afzetten.

De kiosk
Place Monseu

Op de binnenplaats Monseu, omringd door honderdjarige kastanjebomen, staat de kiosk. Gebouwd volgens de plannen van de kiosk van Spa, wordt deze van Ciney vandaag beschouwd als een van de mooiste kiosken van Wallonië.De bouw werd uitgevoerd door de gieterij Dejond et Couvreur zoals blijkt uit de stempel op de voet van een kolommen. Het is een lichte achthoekige constructie, op een verhoogde onderbouw in kleine graniet en met randen in bewerkte steen.Het is geopend van alle kanten en is omheind door een leuning in smeedijzer. Het verhaal gaat dat tijdens de eerste renovatie, de schilder de gedenkplaten had afgewassen zonder te letten op de namen van de beroemde componisten en muzikanten. Toen hij de achternaam niet meer terugvond, noteerde hij de naam van onze lokale componist en muzikant: Xavier Schlögel. Gesitueerd in een bevoorrecht centrum, speelde en speelt de kiosk soms nog een belangrijke rol voor het vermaak van de burgers.

 

Het stadhuis
Rue du Centre 35

Dit eclectisch gebouw werd in 1878 opgetrokken volgens de plannen van architect Bouvrie. Verschillende huizen werden verwoest, onteigend, sommige elders herbouwd, om plaats te maken voor de nieuwbouw. Op 28 augustus 1944, na de slag van Janée, plunderde de rexistische militie het stadhuis en stak het in brand, waardoor alle stadsarchieven werden vernietigd. Het werd herbouwd in 1950 door de architecten Dony en Stainier en onderging enkele wijzigingen. Tot december 1986 was het stadhuis de zetel van de rechtbank van eerste aanleg. Bovenaan de monumentale trap bevindt zich de trouwzaal en van de gemeenteraad.

 

De oude Post
Rue du Centre

Nu Dexia Bank. Dit indrukwekkende bouwsel daterend van "ANNO 1912" is karakteristiek voor het tijdperk, met name door het gebruik van rode baksteen en de lichtgele kleur gebruikt in chromatisch contrast met de blauwe steen.

 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw
Rue Notre Dame de Hal

Rue Notre Dame de Hal – Kleine kapel, die dan wel het opschrift draagt van 1746, maar dateert uit de 16e eeuw. Oorspronkelijk omgeven door lindebomen die werden omgehakt in 1880. Het product van deze verkoop diende om de kapel te vernieuwen.Ze was ook de zetel van de "Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Hal."

Kasteel Van Sint- Roch
Avenue Sainfoin

Het Kasteel van Sint Roch werd gebouwd in 1900 op verzoek van notaris Bosseret, notaris van koning Leopold II. Het is gebouwd op de plaats van een oude boerderij die werd geëxploiteerd tot in de late 19e eeuw. Men kan hier de bijgebouwen in U-vorm bewonderen aan de noord-oost kant van de schuur. Als anekdote het vermelden waard was dit de zetel in de nacht van 31 december 1944 op 1 januari 1945 van een buitengewone bijeenkomst van de staf, in het bijzijn van Lord Montgomery en de Amerikaanse generaal Clark, voor de start van het tegenoffensief van de geallieerden in de Ardennen. Het park is het thuis van het Conservatorium van de Muziek, Jeugdcentrum, de Academie voor Schone Kunsten en een kinderdagverblijf.

 
Le Mont de la Salle
Avenue d'huart

Werd geïnstalleerd in 1939 om de Broeders van de Kristelijke Scholen onder te brengen die met pensioen gingen. Hij diende ook als een militair ziekenhuis voor de Amerikanen en Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

De kerk van de Kapucijnen
Rue des Capucins

De kerk van de kapucijnen - Rue des Capucins - In neogotische stijl werd deze imposante kerk gebouwd in 1904-1906 door de kapucijnenbroeders. Het terrein werd hen geschonken door notaris Bosseret. Ze is gewijd aan de Onbevlekte Ontvangenis en diende als protestantse kerk voor de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voormalig


Karmelietessenklooster
Rue du Condroz

Gelegen in een park omgeven door muren, is dit lange gebouw van kalkhoudende breuksteen de enige getuige van het klooster gesticht in 1629 door de karmelieten van Dinant, dat werd afgeschaft in 1796. Het diende voor het onderwijs van jonge meisjes.De bakstenen muur is bezet met stenen panelen en in het centrum is er een opening met een prachtig 18e-eeuws portaal.
 

Mise à jour le 10-Sep-10 14:53:18
 Imprimer cette page Générer un PDF

Editeur responsable : G. Milcamps,  Bourgmestre

phpMyVisites | Open source web analytics Statistics