Oorsprong van de namen van straten

De namen van de straten van de stad zijn door de eeuwen heen heel wat veranderd. Deze namen betuigen eerbetoon aan de persoonlijkheden en de belangrijkste gebeurtenissen die het karakter van de stad hebben gevormd!


 


Rue Charles Balthazar: straat genoemd naar de directeur van de Forges, mijnheer Charles Balthazar, die zich hard inspande om huizen te bouwen in deze straat bestemd voor de arbeiders van de Forges.

De wijk "Congo": kreeg deze naam als een van de meest afgelegen wijken van het stadscentrum.

Rue Martin Morimont: naar een van de burgemeesters van de stad Ciney die ook dokter was.  

Rue Piervenne: Piervenne was de naam van een heel oude gemeentelijke zandafgraving vóór de 15e eeuw die zich langs de weg van de "acht bruggen" bevond.

Rue Tasiaux: Emile Tasiaux gaf zijn naam aan deze straat want hij was de eigenaar van een goed deel van de grond die hierlangs liep.

Rue du Commerce: Vroeger heette deze "Voie de Pewelée" en verbond het lage gedeelte van de Chinrue (nu Rue du Centre, dat was een oud gedeelte van de weg tussen Dinant en de Condroz) en de Opper-Pewelée.    

Rue des Stations: "Deze naam herinnert aan de zeven kapellen die gespreid zijn langs deze weg voor 1774, jaar toen de laatste werd afgebroken. Deze kapellen waren ongetwijfeld gewijd aan de zeven scènes van het passieverhaal die vroeger de zeven staties van de oorspronkelijke kruisweg vormden.

Rue Charles Capelle: naam van een fabrikant van dakpannen, die burgemeester was van Ciney van 1876 tot 1879.  

Rue Edouard Dinot: burgemeester van 1880 tot 1884. Voorheen heette deze straat "La ruelle du loup", want het verhaal deed de ronde dat een wolf zich rond onze stad waagde.    

Place Monseu: rond 1520 had de prins Eve de tuinen en hoven van het plein aangekocht. Later kreeg dit geheel, met inbegrip van het plein en de collegiale kerk de naam "Jardins Monseigneur". Vervolgens werd het plein een openbaar plein en werd zijn naam "Place Monseigneur" verwaalst in de huidige "Place Monseu".

Rue du Onze Février:

Vroeger waren de jaarmarkten van 11 en 12 februari de belangrijkste. De straat werd zo genoemd omdat het de straat was waarlangs de handelaren zich naar de place Monseu begaven.


 

 

Rue du Centre
 
Rue des acacias
Rue du commerce


Mise à jour le 10-Sep-10 15:05:32
 Imprimer cette page Générer un PDF

Editeur responsable : G. Milcamps,  Bourgmestre

phpMyVisites | Open source web analytics Statistics